06
مه

وام تعمیر مسکن بانک ملی

وام تعمیر مسکن بانک ملی

بانک ملی ایران نیز، تسهیلاتی را جهت تعمیر مسکن ارائه میدهد. این تسهیلات در دو گروهِ «تعمیر مسکن با سند شش دانگ» و «تعمیر مسکن بدون سند شش دانگ» تقسیم میشوند که در ادامه به بررسی شرایط هر دو مورد میپردازیم.

شرایط دریافت تسهیلات بانک ملی

  • متقاضی باید حداقل 18 سال داشته و مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد
    • در آن شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه باز کند. (اولویت با کسانی است که بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)
    • مبلغ تسهیلات 10 میلیون تومان است که باید متناسب با درآمد متقاضی باشد
    • نوع عقد، «جعاله» و مدت بازپرداخت آن حداکثر 3 سال و به اقساط مساوی ماهیانه (36 قسط) است.
    • نرخ سود طبق تعرفه بانک در عقود مبادله ای میباشد.